CEPLATTYN GT RN

Versproeibaar inloopsmeermiddel voor open tandwielen

General Details

CEPLATTYN GT RN

Versproeibaar inloopsmeermiddel voor open tandwielen


Omschrijving

CEPLATTYN GT RN is een inloopsmeermiddel voor open tandwielen in ovens en fabrieken in de grondstoffenindustrie. Samen met CEPLATTYN GT P en de operationele smeermiddelen van de CEPLATTYN GT / CEPLATTYN SF-serie vormt CEPLATTYN GT een gecoördineerd systeem van de Lubritech-meerfasen-smering voor open tandwielen.

Toepassingsgebied

CEPLATTYN GT RN wordt gebruikt om de oppervlakteruwheid van de tandoppervlakken op nieuw geïnstalleerde tandwielringen en rondsels glad te maken en om het contactpatroon te optimaliseren.

Prestatiekenmerken
  • Temperatuurbereik voor (kort) gebruik: 0 / + 140 ° C
  • Verwerkinstemperatuur: > 0 ° C
  • Verzacht en vermindert oppervlakteruwheid
  • Verbetert de kwaliteit van de tandflank
  • Verlengt de levensduur van de transmissie
  • Zonder bitumen en oplosmiddelen
  • Geschikt voor oven- en molenaandrijvingen
  • Geen zelfontbranding op de hete ovenmantel
Wijze van toepassen

CEPLATTYN GT RN wordt aangebracht met een automatisch sproeisysteem. De hoeveelheid smeermiddel moet 2-3 keer hoger zijn dan die van het werkende smeermiddel. De aandrijving moet vóór elke inloop met CEPLATTYN GT RN worden gevuld met CEPLATTYN GT P.

Informatie opvragen